fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev fra 16-Metern, mai 2020

image

Månedsbrev fra 16-Metern, mai 2020

  • 28-04-2020

Hei, så kjekt å se alle sammen igjen!
Vil begynne med å si at barn og foreldre har vært så gode på å innrette dere denne litt nye hverdagen! Levering og henting i barnehagen har gått så fint, og alle har virket så trygge, stor som små. På avdelingen går det kjempe fint. Det var stor gjensynsglede når barna kom i barnehagen, og vi kan se at de har savnet hverandre. Barn er delt i fire grupper med hver sin voksen, hvor to av gruppene samarbeider. Barna forstod fort de litt nye "reglene", og hvor de kunne leke. De er flinke til å vente på tur når det er håndvask, vi har limt smileys på gulvet som viser hvor de skal stå, dette var gøy!
Selv om det er en litt annerledes hverdag, jobber vi med tema og holder på noen av de faste aktivitetene, som turer, formingsaktiviteter, ulike fysiske aktiviteter, yoga og samlingsstund.  Det blir lagt ut ukeplaner nå fremover i stedet for måndesplan. Denne blir lagt ut fredager, og viser hva de ulike gruppene skal gjøre neste uke. Bilder fra hverdagen blir lagt ut gjennom uka på nettsiden. 
Nå i mai starter vi opp med nytt tema; Lille larven Aldrimett. Vi vil ha fokus på farger, frukt og mat som larven spiser seg gjennom dag for dag. Sanger, rim og regler, formingsaktiviteter, og turer knytter vi opp mot tema. Vi skal selvfølgelig og synge 17.mai sanger og pynte avdelingen i rødt, hvitt og blått. Det blir i år en annerledes nasjonaldag, men vi skal få til en liten markering i barnehagen for barna. Fredag 15.mai blir det sang, flagg, pølser og is. Mer informasjon om denne dagen kommer når det nærmer seg. 
Vi vet ikke hvor lenge disse smittevernreglene vil vare, men dere vil bli informert så raskt vi vet noe. Vi har stort fokus på hygiene, hender, leker og avdelingen blir nøye vasket hver dag. 
Når det gjelder foreldresamtaler som vi pleier å ha i månedsskiftet mai/juni vil vi komme tilbake til, og eventuelt se på nye måter og gjennomføre disse på.
Informasjon: 
Minner om planleggingsdag fredag 29 mai, da er barnehagen stengt.
Sommerferielapper skal leveres seneste torsdag 30 april.
Viktig at barna er i barnehagen senest klokken 9.30, da de ulike gruppene starter opp med aktiviteter.  
Fint viss dere smører barna med solkrem før de kommer i barnehagen, og at dere tar med krem slik at vi kan smøre på ettermiddag. 


Da ser vi frem til en fin mai måned på 16-Meteren! Ta kontakt om det er noe dere lurer på.
Hilsen Grete, Iris, Benedicte, Hanna og Hanne.