fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev fra Tverrliggeren, mai 2020

image

Månedsbrev fra Tverrliggeren, mai 2020

  • 01-05-2020

Hei alle sammen!
Vi vil starte med å si at det er kjekt å ha dere tilbake i barnehagen, både store og små. Selv om hverdagen er annerledes ser vi at barna har gode dager i barnehagen og vi opplever at de innretter seg godt i de nye reglene. Barna har fått gode forklaringer av dere foreldre i tillegg til at mange har hørt på statsministeren som de nå vet heter Erna Solberg. Det har vært mange gode diskusjoner og forklaringer mellom barna og oss i personalet om viruset. Selv om viruset er et tema er likevel lek og samspill det som er det viktigste i hverdagen. Vi har samlingsstunder, formingsaktiviteter og turer der vi trekker frem tema. De eldste har vært mye på tur de siste to ukene, og barna får være med å bestemme hvor vi skal. 
I mai og juni skal vi ha boken "larven Aldrimett" som tema. Vi vil  trekke frem utviklingen som skjer fra egg til sommerfugl i tillegg til hva larven spiser, noe er sunt og noe er kosemat som vi kan spise av og til. Vi kommer og til å ha fokus på årstiden vår til sommer, det er mye som skjer ute i naturen nå. Den 15. mai blir det aktivitetsdag der vi markerer 17. mai i barnehagen. I år vil denne dagen bli arrangert gruppevis, men vi skal ha både aktiviteter, pølser, is og flagg. Vi skal og gå i tog rundt barnehagen i mindre grupper. 
Det blir litt annerledes for barna som skal begynne på skole til høsten i år, men de skal få jobbe med Trampolinebøkene sine frem mot sommeren. Vi vil gjøre det vi kan for å forberede dem på best mulig måte for skolestart i denne situasjonen, ved å ha samtaler og svare på spørsmål om det de lurer på. 
Når det gjelder smittevernreglene så vet vi ikke hvor lenge de vil vare, men så snart vi vet noe blir dere informert. Vi har stort fokus på rengjøring av leker og utstyr, hygiene og avstand  både på huset og på tur og håndvask. 
Vanligvis pleier vi å ha foreldresamtaler i mai/juni, dette må vi avvente med og komme tilbake til. Eventuelt se nye måter å gjennomføre disse på. Hvis det er noe der vil ta opp så ta en telefon til oss, om vi ikke kan ta det der og da så skal vi avtale en samtale så fort vi får anledning. 
Ukeplaner for kommende uke vil bli lagt ut på fredager, det vil og bli lagt ut bilder på nettsiden. 
Vi minner om at barna skal være levert i barnehagen kl. 0930, da starter aktivitetene i gruppene. Barna bør være smurt med solkrem når de kommer i barnehagen, så smører vi i løpet av dagen ved behov. Dette er pga. organiseringen og hygieneregler vi har nå. 
Fredag den 29. mai er det planleggingsdag, da er barnehagen stengt.
Vi syns dere gode på å tilpasse dere alt dette og ser frem til en fin maimåned med barna deres. Husk at dere kan alltid ta en telefon hvis det er noe dere lurer på.
Hilsen Kristine, Isabel, Ester, Frida, Joanna og Ragny