fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Invitasjon til Årsmøte 2020

image

Invitasjon til Årsmøte 2020

  • 22-03-2021

Til alle medlemmer i Gauselbakken Barnehage SA

Eierstyret i Gauselbakken Barnehage er i gang med forberedelsene til Årsmøte. Under følger litt informasjon om selve gjennomføringen av Årsmøtet – som i år også vil bli litt annerledes på grunn av Covid-19 og begrenset mulighet for å samles fysisk.

Årsmøtet vil i år bli gjennomført helt digitalt. Det vil si at alle medlemmene vil motta en SMS med påloggingsinformasjon til en webside hvor sakene som skal behandles på årsmøtet og tilhørende dokumentasjon er gjort tilgjengelig. Løsningen som skal benyttes gir mulighet for å stille spørsmål rundt sakene som skal behandles, samt at stemmegivningen rundt sakene skjer på websiden. Årsmøtet vil «åpne» 8. april 09.00 og være tilgjengelig for medlemmene i en tidsperiode på 8 dager før stemmegivningen avsluttes.

Dersom du/dere nylig har endret telefonnummer eller e-postadresse ber vi om at barnehagen får melding om dette snarest slik at vi kan oppdatere kontaktinformasjon som skal benyttes til innkalling til Årsmøtet.

Saker som skal behandles på Årsmøtet:

1. Valg av 2 representanter til å signere protokoll

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av årsregnskap for 2020

4. Valg av styremedlem(er)

5. Innmeldte saker fra medlemmene (hvis noen)

 

Dersom noen av medlemmene har forslag til saker som skal behandles på Årsmøtet må disse komme eierstyret i hende senest innen 6. april. Forslag til saker som skal behandles sendes til eierstyret@gauselbakken.no.

På årsmøtet vil valg av ett nytt styremedlem til Eierstyret bli behandlet. Dersom noen ønsker å melde seg som kandidat til Eierstyret så er det fint om dere sender en melding til valgkomite@gauselbakken.no.

Vennlig hilsen,

Hilsen Eierstyret.