fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Skoler og barnehager på rødt nivå

image

Skoler og barnehager på rødt nivå

  • 13-04-2021

Barnehager og skoler går nå over på rødt tiltaksnivå. Kommunen innfører derfor planleggingsdag for alle barnehager og skoler

onsdag 14.april, fordi skifte i tiltaksnivå kommer svært raskt. (dvs at barnehagen er stengt 14.04)

Vedtaket om rødt nivå gjelder fra 15.04.21 til og med 30.04.21.

Som følge av at det innføres rødt tiltaksnivå, vil det være begrensninger i åpningstiden i barnehagene og SFO.

I Gauselbakken barnehage vil åpningstiden være 08.00-.15.00 fra og med 15.04 til og med 20.04.


For de som innehar stilling i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og som derfor har behov for opphold utover

de oppsatte tidene, må dere ta kontakt med daglig leder snarest mulig og senest innen kl. 12.00 14.04.21

Vær vennlig å send mail til: styrer@gauselbakken.no


Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensing av kontaktpunkter og størrelser på grupper.

Rødt nivå viser til barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak som skal følges.

Les mer om hva rødt nivå innebærer i smittevernveilederen her:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


Stavanger kommune anbefaler at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivå og ikke har mer

enn 1 enten idrett- eller fritidsaktivitet i uken - og ar organisasjonene i størst mulig grad forsøker å ha faste grupper

gjennom uken.


Dessverre utgår svømmetrening for ABC gjengen i denne perioden.

Vi har vært gjennom dette tidligere, og vi er sikre på at vi skal få det  til denne gangen også.  Vi holder dere informert.


Med vennlig hilsen

Beredskapsgruppen

Gauselbakken barnehage