fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Barn og unge anbefales å redusere deltakelse i idretts- og

image

Barn og unge anbefales å redusere deltakelse i idretts- og

  • 16-04-2021

Med bakgrunn i smittesituasjonen i Stavanger er skolene og barnehagene satt på rødt trafikklys med strenge smitteverntiltak fram til 30.apil.

Fra i dag og fram til 27.april innføres strengere smitteverntiltak for befolkningen på Nord-Jæren. Stavanger kommune anbefaler at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivået og ikke har mer enn en idrett- eller fritidsaktivitet i uken, og at organisasjonene i størst mulig grad forsøker å ha faste grupper gjennom uken. Du kan lese mer om de regionale innstramningene på kommunens nettside.