fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informasjon om smittevern, rødt nivå, i Gauselbakken barne

image

Informasjon om smittevern, rødt nivå, i Gauselbakken barne

  • 19-04-2021

Kjære foreldre/foresatte.


Som dere vet så er vi nå på rødt smittevernstiltak grunnet Covid-19 og dets utvikling her i Stavanger. Dette har ført til endringer i tiltak for både barn, foreldre og ansatte.

Åpningstiden er 08.00-15.00 til og med 20.04.21 og vil så være 08.00-15.15 fra og med 21.04.21 til og med 30.04.21(det er foreløpig dato satt av kommunen for Rødt tiltaksnivå)


For barna vil det si:

* Barnegruppen blir delt inn i mindre kohorter, med faste ansatte på hver kohort.

* De som skal spise frokost i barnehagen må ha med matpakke.

* Vi er ute i større grad enn ellers, og det blir flere turer i uken.

* Barna må være i barnehagen senest kl. 09.30

Barnas behov for omsorg og trøst blir selvfølgelig ivaretatt.

Renholdet i barnehagen er forsterket under rødt nivå.

Det er viktig at ingen syke møter i barnehagen. Dersom barnet blir syk i barnehagen, er det viktig at dere henter barnet så fort som mulig. 


Omsorgstilbud:

De som arbeider innen kritiske yrker kan ved behov søke om å få et utvidet tilbud, dersom dere trenger tid utover de 7 timene. 

Søk på mail snarest, og senest innen kl. 12.00 tirsdag 20.04. Tilbudet gjelder de dagene dere foreldre ikke har annen mulighet for pass av barnet.

Søknad sendes til: styrer@gauselbakken.no

Takk for at dere viser forståelse for denne spesielle situasjonen vi står i. Vi holdere dere oppdatert så snart vi kan dersom det skjer noen endringer.

Vi skal gjøre det vi kan for å holde barnehagen åpen, og for å gi barna en best mulig hverdag i barnehagen.

Har dere spørsmål så ta kontakt på mail eller telefon.

Ha det godt.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder