fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Barne-og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbak

image

Barne-og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbak

  • 05-05-2021

For den videregående skolen er situasjonen fortsatt mer usikker.

- Her har elevene i større grad undervisning på tvers av klasser, og flere videregående skoler er involvert. Vi ser at rødt nivå har hatt en smittedempende effekt, og anbefaler det videreføres, sier han.


Ordfører Kari Nessa Nordtun viser til at det er mindre smitte i befolkningen, og at det er kapasitet på testing og smittesporing.

- Gult nivå gir bedre rammer for god undervisning i grunnskolen og et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Mange blir nok også glade for å slippe begrensninger i kohorter og reduserte åpningstider, sier Nessa Nordtun. - Dette tiltaket har hatt effekt. Vi hadde veldig nye smitte i skoler og barnehager, og nå er spredningen stanset. En stor takk til de ansatte ved skolene, barnehagene og SFO-ene som har stått på og gitt våre barn og unge et godt tilbud, fortetter ordføreren.


For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Hele avdelinger regnes som en kohort

Faste ansatte per kohort*

To kohorter kan samarbeide

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter


Ved gult smittevern-nivå i barneskoler gjelder dette:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Trinnvise kohorter på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt


For ungdomsskoler gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig

Unngå trengsel og store samlinger 

Holde avstand i pauser/friminutt