fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Barnehagen går over til gult tiltaksnivå fra og med mandag

image

Barnehagen går over til gult tiltaksnivå fra og med mandag

  • 05-05-2021

Tusen tak for en formidabel innsats fra både foreldre og ansatte for å få ned smittetallene!

Det har virket, og vi kan nå gå over til gult tiltaksnivå fra mandag 10.mai, noe som blant annet

innebærer at barnehagens åpningstider blir: 7.30-16.30

Fra og med mandag trenger dere ikke ta med matpakke til frokost, da ordner vi frokost som vanlig i

barnehagen.

Vi viderefører ordningen med at dere leverer barna utenfor deres avdeling, men minner samtidig

på at avstand må overholdes, og at ingen syke skal møte i barnehagen.


Vi krysser fingrene og håper at smittetallene fortsetter å gå ned, og ser frem til en fin og fredelig vår.


Ha det godt.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder