fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Videreføring av gult smittevernsnivå.

image

Videreføring av gult smittevernsnivå.

  • 03-06-2021

Følgende vedtak ble fattet onsdag 02.06 om ettermiddagen:

"Alle barnehager, skoler og videregående skoler i Stavanger kommune skal midlertidig

driftes etter tiltak for gult nivå i veileder for smittevern i barnehager og skoler,

 https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/smittevern-for-barnehager-og-skoler

for å overholde covid-19 forskriften §12b første og andre ledd.

Vedtaket gjelder fra 07.06.21 til og med 18.06.21"


Det vil si at vi i Gauselbakken barnehage fortsetter med utvidet renhold og smittevernstiltak,

hver avdeling er en kohort, ingen syke skal møte i barnehagen og henting og levering slik vi har det nå.

Åpningstid: 07.30-16.30

Nyt det deilige sommerværet.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder