fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Videreføring av gult smittevernsnivå i Gauselbakken barneh

image

Videreføring av gult smittevernsnivå i Gauselbakken barneh

  • 16-06-2021

Stavanger kommune har lagt ut informasjon om at barnehager i Stavanger kan gå tilbake til grønt nivå

fra og med neste uke. Det gleder oss at vi nærmer oss en mer normal barnehagehverdag.

              På eierstyremøte som ble avholdt mandag denne uken, ble dagens smitteverntiltak og endringer

tilbake til grønt nivå vurdert. Bemanningen i siste del av juni og hele juli er sårbar med tanke på ferie-

avvikling. For da å redusere sjansen for mulige forstyrrelser i planlagt bemanning i denne perioden, besluttet 

Eierstyret å opprettholde dagens smitteverntiltak til og med 25.juni, det vil si gult nivå videreføres.

Informasjon om hvilke smitteverntiltak som gjelder fra denne datoen vil bli sendt ut av Styrer.


Med ønsker om en fin sommerferie til dere alle!

Terje Bondhus

På vegne av Eierstyret i Gauselbakken barnehage