fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informasjon fra daglig leder.

image

Informasjon fra daglig leder.

  • 23-06-2021

Informasjon om sommerbarnehage:     

Da er vi straks klar for sommerbarnehage i Gauselbakken. 

Som tidligere varslet så viderefører vi gult smittevern nivå i uke 25, 26, 27 og 28. Det innebærer blant annet at vi åpner 7.30-16.30 og vi tar imot barna ute, slik som nå. Men, ettersom det er en del færre barn vil det også bli slik at vi slår i sammen avdelinger etter en helg.

Uke 26 og 27: Alle avdelingene er hver for seg.

Uke 28:         Cornerflagget og Målgården er i sammen. Barna fra Cornerflagget og Målgården leveres og hentes på Målgården

                                16.meteren og Tverrliggeren er i sammen. Barna fra 16.m og Tverrliggeren leveres og hentes på Tverrliggeren.

Uke 29 og 30: Hele barnehagen er en kohort, og alle barn leveres og hentes på Tverrliggeren.

                                Barnehagen åpner kl. 07.00, så sant det ikke er noen lokale smitteutbrudd. Det er dere som foreldre som følger barna inn i garderoben, kler av yttertøy, tar på tøfler, vasker hender og følger                                 barna inn på avdelingen.

Uke 31         Cornerflagget og Målgården er i sammen. Barna leveres og hentes på Målgården

                16.meteren og Tverrliggeren er i sammen. Barna leveres og hentes på Tverrliggeren.


Grønt nivå innebærer:

Ingen syke skal møte i barnehagen.

Åpningstid i barnehagen er 07.00-16.30 Kl. 07.00-07.30 er det en avdeling oppe og en avdeling nede som er åpen. (alle avdelingene låses opp, men dere foreldre følger barna inn på den avdelingen som har tidligvakt måned. Avdelingene informerer om dette)

Foreldre følger barna inn i garderoben, kler av yttertøy, tar på tøfler, hjelper med håndvask og følger barna inn på avdelingen. Husk å holde god avstand til andre voksne og barn.

Faste aktiviteter slik som morgen trim og fellessamlinger starter opp igjen når vi er ferdig med tilvenning.

Sperrebåndene fjernes ute.

Det er veldig lenge siden vi har vært på grønt nivå og det blir en ny hverdag for oss alle når vi skal tilbake til at dere følger barna inn i barnehagen. 

Her er tema for de ulike ukene i sommerbarnehagen:

Uke 26: Sang og ringleker

Uke 27: Idrettsuke

Uke 28: Sjørøveruke

Uke 29: Forskeruke

Uke 30: Tur og natur

Uke 31: Vannlek


Ferieavviklingen til personalet starter i uke 26. Det vil alltid være minimum en ansatt fra hver avdeling på jobb i de ulike ukene.

Det er med en blanding av sorg, stolthet og glede vi sier farvel til skolestarterne. Takk for fine år sammen med dere og lykke til på skolen!

Til slutt vil jeg gjerne få takke dere foreldre for et godt samarbeid i året som har gått. Det har vært litt av et år, men sammen har vi jammen meg fått det til. Jeg er kjempeimponert over barna og personalet og måten de har håndtert blant annet kohorter, håndvask, avstand og sperrebånd på! Nå håper vi at vi ser slutten på pandemien, og at vi snart kan ta hverdagen tilbake.

Med ønske om en riktig god sommer.

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder