fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Planleggingsdag onsdag 18.08.21

image

Planleggingsdag onsdag 18.08.21

  • 17-08-2021

Vi minner om planleggingsdag i barnehagen, onsdag 18.08.21
Barnehagen er da stengt.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder