fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hvem skal avgjøre hvor ditt barn skal gå i barnehage, du e

image

Hvem skal avgjøre hvor ditt barn skal gå i barnehage, du e

  • 27-08-2021

Det er nå en høring ute vedrørende finansiering av private barnehager. Dersom Storberget-utvalget sin rapport  går igjennom, vil det få
store konsekvenser for private barnehager.
Det er på tide å engasjere seg.
Bruk 5 minutter på å lese igjennom hva det kan bety for deg og dine barn.


Hvem skal avgjøre hvor ditt barn skal gå i barnehage - du eller ordføreren?
https://www.pbl.no/likebehandling?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nyhetsbrev_fra_PBL_25_august_2021&utm_medium=email


Saken på ett minuttEt utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget har foreslått endringer i finansieringen av private barnehager. Flertallets forslag til finansieringsmodell er etter PBLs syn et brudd med barnehageforliket og vil få store negative konsekvenser for barn og ansatte.  PBL støtter ikke foreslått modell, og her er fire av grunnene til det:


Forslaget fjerner den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling av barn og barnehager.
Forslaget svekker foreldres rett til å velge barnehage.
Forslaget tar bort forutsigbarheten for foreldre, ansatte og barnehageeiere. 
Forslaget fjerner mange hundre millioner kroner fra en sektor der én av tre allerede går i minus.
Hvilke konsekvenser vil forslaget få for småbarnsforeldre? 
Har du barn i privat barnehage, vil ditt barn kunne bli økonomisk forskjellsbehandlet av kommunen.
Kommunen kan legge ned plasser som foreldre ønsker i private barnehager for å fylle opp plasser uten søkere i kommunale barnehager.
Dyktige og erfarne ansatte i private barnehager vil kunne oppleve usikkerhet for egen fremtid og søke seg til andre arbeidsplasser. Det går ut over kvaliteten på tilbudene i de private barnehagene.
Foreldre som skal søke om plass for en ettåring, har ingen forutsigbarhet for at barnehagen eksisterer når barnet deres er 3, 4 eller 5 år.
Uten forutsigbarhet for fremtidig tilskudd vil private barnehager ikke få lån til å vedlikeholde/oppgradere barnehagebyggene.
Les gjerne Storberget-rapporten her https://www.regjeringen.no/contentassets/237b2557bb51412c9769e6f21026e52b/du_er_henta_web.pdf
, og les også om Kvalitets- og mangfoldsmodellen,  https://www.pbl.no/barnehagedrift-og-tilskudd/tilskudd/kvalitets--og-mangfoldsmodellen/
PBLs forslag til fremtidig finansieringsordning i barnehagesektoren. 


Hva kan du gjøre? 


Støtt saken digitalt!

Hvis du ønsker det, kan du dele PBLs animasjonsvideo og vise politikere, småbarnsforeldre og andre du kjenner hva denne saken handler om.


Del videoen ved å trykke her https://www.facebook.com/watch/?v=3925074677604647&ref=sharing


Skriv høringssvar
Kunnskapsdepartementet har lagt Storberget-rapporten ut på høring. Fristen for å levere høringssvar er 1. oktober. Allerede har noen foreldre levert svar, men jo flere som engasjerer seg, jo større inntrykk vil det gi når høringen skal behandles politisk.


Skjema for høringssvar
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2864262/


Skriv et leserinnlegg
Skriv et leserinnlegtt til din lokalavis, der du oppfordrer lokale politikere til å engasjere seg for kvalitet, mangfold, likebehandling og forutsigbarhet for alle barnehager.


Skriv om konsekvensene for barn og småbarnsfamilier, og aspektene som engasjerer deg mest. Det er din stemme som skal bli hørt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om fakta i saken. Spørsmål kan sendes info@pbl.no.


Les her hva andre har skrevet
https://www.pbl.no/barnehagedrift-og-tilskudd/tilskudd/ny-finansiering-av-private-barnehager/debattinnlegg-og-ytringer-om-storberget-utvalgets-rapport/