fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev September

image

Månedsbrev September

  • 04-10-2021

Hei alle sammen!

Da var September måned forbi og vi går inn i oktober med et smil!
I måneden september har vi hatt tema vennskap og tilvenning, hvor fokuset har vært å ivareta og danne nye vennskapsrelasjoner på avdelingen. Mange har knyttet nye vennskap og er gode på å ivareta relasjonene de har.
 I løpet av måneden har vi brukt flere bøker knyttet til tema og pratet sammen om hvordan man er gode venner. Barna er enig i at vi må være flinke å dele og behandle hverandre med respekt. Tilvenning har også gått fint, de små lærer fort og forstår mer av rutinene på avdelingen. Vi ser at leveringssituasjon også går veldig fint, som er et veldig bra tegn på at de er trygge på avdelingen. 

Vi har også hatt en liten tilvenningsprosess med tanke på å komme tilbake til hverdagen. Vi har ingen nivå å forholde oss til lengre og barnehagen er tilbake i vanlig drift, dette er vi veldig glad for, da våre gode gamle rutiner er tilbake. Barna trives godt med å få være blant andre barn i barnehagen igjen og vi ser at det knyttes nye vennskaps-relasjoner på tvers av avdelingene også. 
Vi har startet opp med fellessamlinger, morgentrim og bursdagssamlinger. Dette synes små og store er veldig gøy, da vi får finne på mye gøy med resten av barnehagen. Flere synes også dette er stas, da de også får se og hilse på sine kjære søsken som går på andre avdelinger. 

I uke 38 var det brannvernuke, og for barna på målgården, er dette ekstra spennende. Noen av barna har hatt en "brannmann- lek" siden sist brannvern uke, så de syntes dette var utrolig stas. Noen var litt skeptiske til alarmen, men tok dette veldig fint. 

I den kommende perioden skal vi fokusere på tema og handlingen i boken: "Regnbuefisken" hos de eldste. Denne handler om en fisk som har mange fine glitterskjell på kroppen sin, som han bare vil ha for seg selv. Gjennom boken finner vi ut at han får seg mer venner og glede gjennom å dele disse med andre fisker. Hos de yngste skal vi jobbe med tema og handling i boken: "Den lille musa vil finne en venn". Her bli vi kjent med en liten mus som vil finne seg en venn og tilegner oss mer kunnskap om dyrene i boken gjennom samtaler og konkreter.
Gjennom perioden vil vi også studere endringene som skjer i naturen om høsten. 

Praktisk informasjon:

- 4. November er dere invitert til lanternefest, mer informasjon om dette vil komme .
Fint om dere sender med barna et syltetøyglass eller liknende som barna kan lage lykter av. 
- Foreldresamtaler vil bli i uke 46, lister til påmelding vil komme på tavlen. 

Hilsen Tatiana, Dominika, Vigdis, Hannah og Ester