fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Har du et barn som skal begynne i 1.klasse høsten 2022?

image

Har du et barn som skal begynne i 1.klasse høsten 2022?

  • 09-11-2021

Har du et barn som skal begynne i 1.klasse høsten 2022?
I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass.
Dette kan for eksempel være om

• familien planlegger å flytte
• du mener barnet hører til en annen skole
• andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen

Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars. Har du spørsmål, kan du kontakte kommunen på telefon 51 50 70 90.