fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Økning i maksimalpris for en barnehageplass

image

Økning i maksimalpris for en barnehageplass

  • 03-12-2021

Regjeringen forslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 85 kroner
til 3 315, for en heltidsplass pr. måned, noe som blir 36 465,- pr. år. Dette gjelder fra januar
2022. Samtidig signaliserer de at foreldrebetalingen skal settes ned. Vi følger
Stortingets til en hver tid vedtatte maksimalpris.
Dette til informasjon.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen