fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trafikklysmodellen innføres igjen.

image

Trafikklysmodellen innføres igjen.

  • 09-12-2021

Regjeringen
besluttet i går at kommunene igjen skal ta i bruk trafikklysmodellen. Dette medfører
at alle barnehager og skoler, som et minimum, skal driftes på grønt nivå. Skolene
og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt
tiltaksnivå.
Regjeringen
har pålagt kommunene å se til at drift av skoler og barnehager er
smittevernsfaglig forsvarlig. Det er de lokale helsemyndighetene som vurderer om
det er behov for å heve tiltaksnivået til gult eller rødt for barnehager og
skoler i kommunen.
Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen