fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vi går over på gult smittevernsnivå.

image

Vi går over på gult smittevernsnivå.

  • 14-12-2021

Smitten stiger stadig, så nå går alle barnehager over på gult smittevernsnivå.
Barnehagens åpningstid blir redusert for å ivareta et godt smittevern i tråd med anbefalingene for gult nivå.
Alle barnehager skal som hovedregel ha åpent minimum 7,5 timer til dagen.
Våre åpningstider blir 07.30-16.00 fra og med torsdag 16.12.21
For å begrense antall nærkontakter leverer og henter dere barna ut forbi deres respektive avdelinger. 
Husk; ingen syke skal møte i barnehagen.
Hvis dere skal ha fri utover det dere har meldt inn setter vi pris på å få beskjed så snart som mulig.


Ha det godt.
Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder