fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oppfordring til foreldre:

image

Oppfordring til foreldre:

  • 16-12-2021

Ha lav terskel for å holde barn hjemme - følg karantenereglene.
Det er veldig mye smitte i skoler og barnehager i Stavanger, og belastningen på de ansatte er stor. Oppfordringen fra skolesjef og barnehagesjef er:

Ha svært lav terskel for å holde barn hjemme og følg karantenereglene.
- De ansatte i skolene og barnehagene har i snart to år stått på for å gi barna en trygg hverdag, og er mer presset enn noen gang under pandemien.
De er slitne. Vi ber derfor innstendig om at alle barn som har snue, hoster, har andre symptomer holdes hjemme, sier skolesjef Jørn Pedersen
og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune.
Karantene
Ved smitte på en skole eller i en barnehage, sier de nasjonale retningslinjene at de ansatte som er nærkontakter må i karantene.
Barn slipper derimot karantene når de er nærkontakt til andre enn dem de bor med. Dermed trenger de ikke gå i karantene ved smitte
i skole eller barnehage.
-Resultatet kan bli mangel på personale og store utfordringer for tilbudet i berørte skoler og barnehager, sier Pedersen og Buvig Stenseth.