fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tiltaksnivået i barnehager skal bestemmes lokalt.

image

Tiltaksnivået i barnehager skal bestemmes lokalt.

  • 14-01-2022

Regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført
før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drives smittevernfaglig
forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.
Kommunen må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå deretter. Regjeringen
har likevel noen anbefalinger: gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen 
tilsier det.
I Gauselbakken barnehage har vi i utgangspunktet gult nivå fra mandag 17.01, med åpningstider

kl. 7.30-16.30
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet hvilket nivå Stavanger kommune legger seg på.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder