fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Til alle medlemmer i Gauselbakken barnehage SA.

image

Til alle medlemmer i Gauselbakken barnehage SA.

  • 11-02-2022

Eierstyret i Gauselbakken barnehage ønsker med dette å invitere til ordinært årsmøte
onsdag 06.04 22 kl. 19.30 i Gauselbakken barnehage.
Hvis noen av medlemmene har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet,
må disse komme eierstyret i hende senest 28.02.22. Forslag til saker som skal behandles
sendes til: eierstyret@gauselbakken.no


Vel møtt,
Hilsen Eierstyret