fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Velkommen til foreldremøte 06.04.22 kl. 18.00

image

Velkommen til foreldremøte 06.04.22 kl. 18.00

  • 16-03-2022

Denne våren blir det et litt annerledes foreldremøte.
Barnevakten, sammen med Gauselbakken barnehage, inviterer foreldre og foresatte til temakveld om barn og skjermbruk:

Dag: 06.April

Tidspunkt: kl 18-19
• Hva sier forskning om småbarn og mediebruk?
• Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan oppstå?
• Hvordan skape gode rammer for skjermbruk?
• Hvordan være positive forbilder?
• Tips om godt medieinnhold og nyttige ressurser
• Rom for innspill og samtaler
Påmeldingsliste henger i garderobene.
Vel møtt.Med vennlig hilsenKirsti R. GundersenDaglig leder