fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imagePriser

  • 12-12-2023

Gjeldende fra 01.08.23

Plass:
Pris:

100%
3000 kr


Matpenger er ikke inkludert i prisen.
11 betalingsmåneder
Andel kr 2200.

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling Foreldrebetaling 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis, ingen betaling i august. Stortinget har fastsatt at maksimalprisen for barns opphold i barnehage skal være kr 33000 pr. år. I tillegg kommer eventuelle kostpenger som fastsettes av den enkelte barnehage. 

Moderasjonsordninger / redusert betaling 
Det gis søskenmoderasjon gradert etter hvor mange barn du har i barnehagen. Som søsken regnes hel- eller halvsøsken som bor sammen. 30% søsken rabatt på barn nummer to. For tredje barn, eventuelt flere barn, er plassen gratis. 

Reduksjon i foreldrebetaling
Familier kan søke om friplass eller reduksjon i foreldrebetalingen. For å kunne få innvilget friplass/moderasjon, må familiens brutto årsinntekt være under 630 237kr (folketrygdens grunnbelæp). Graden av reduksjon vil bli fastsatt ut fra familiens totale økonomiske situasjon. Dersom familien tjente mindre enn 222 954kr i fjor er barnehagetilbudet gratis. 

https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701664&shortname=1103_701664