fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Styrer

imageDiverse informasjon...

 • 25-05-2023

Hei.Vi styrker staben i sommer, så fra tirsdag 30.05 starterBrankica Mihajlovic i en sommervikar stilling.Samme dag kommer også Joanna Kaczmarska som skal ha språkpraksis hos oss 4 dager i uken, på Cornerflagget.Også denne sommeren tar vi imot un...

image17.mai feiring i barnehagen, tirsdag 16.05...

 • 15-05-2023

I morgen feirer vi 17.mai sammen med Dronningåsen barnehage.Vi skal gå i tog opp til Fritidsgården for å treffe Dronningåsen barnehage der.Vi går så sammen i et stort tog ned til Dronningåsen barnehage.Toget fra Gauselbakken barnehage går ca. kl. 09.20. Al...

imageNytt opptakssystem fra 1.juni....

 • 08-05-2023

Stavanger kommune skal ta i bruk Vigilo som nytt oppvekstadministrativt system.Fra 1.juni vil alle barnehager i kommunen bruke Vigilo til å administrere opptak.Fra 1.jini 2023 skal alle søknader om barnehageplass sendes fra Vigilo: ...

imageInnsats for andre....

 • 04-05-2023

Mandag 08.05 og mandag 15.08 får vi besøk av ungdomsskoleeleverfra Hinna skole. De har valgfaget "Innsats for andre," og skal værei barnehagen for å leke med barna,  fra kl. 13.30-15.00Ta godt imot dem.Hilsen Kirsti...

imagePapirer til årsmøte ligger ute...

 • 03-04-2023

Nå ligger årsregnskapet ute på de lukkede sidene.MvhKirsti...

imageSFO plass til høsten?...

 • 03-04-2023

Dersom dere har skolestarter og ønsker SFO plass til høstenså er søknadsfristen 15.april. Dere får da plass fra og med1.august. SFO for førsteklassinger er gratis i Stavanger kommune.Dere søker ved å følge denne lenken:

imageInnkalling til generalforsamling...

 • 28-03-2023

Innkalling til ordinær generalforsamling19. april 2023 kl. 19:00 i Gauselbakken BarnehageAGENDA FOR GENERALFORSAMLINGEN:1. Valg av møteleder2. Valg a...

imageVelkommen til foreldremøte 19.04.23...

 • 24-03-2023

Vi ønsker dere velkommen til foreldremøte i barnehagen, onsdag 19.04.23 kl. 18-19.Tema for kvelden er:BærekraftBrukerundersøkelsenÅrsmøte blir avholdt etter foreldremøte.Med vennlig hilsenKirsti...

imageHar du skolestarter til høsten?...

 • 10-03-2023

Dersom du har skolestarter til høsten og dere ønsker SFO plass er

imageValg av medlemmer til eierstyret og samarbeidsutvalget....

 • 20-02-2023

Vi søker engasjerte foreldre som kan tenke seg å sitte i eierstyret eller i samarbeidsutvalget.Vi har 1 medlem i eierstyret som står på valg, og 1 medlem i samarbeidsutvalget som står på valg.En velges inn for 2 år om gangen.Dersom dette er noe du kunne tenkt deg, ta k...

imageSaker til generalforsamling?...

 • 01-02-2023

 Melde sak til generalforsamling? Det er planlagt g...

imagePlanleggingsdag 02.01.23...

 • 29-12-2022

Hei.Vi minner om at det er planleggingsdag mandag 02.01.23.Barnehagen holder da stengt.Med vennlig hilsenKirsti...

imageSøskenprioritet, opptak og oppsigelse....

 • 19-12-2022

Her i Gauselbakken barnehage har vi søskenprioritet. Hvis dere har søsken som dere ønsker å søke plass til må dere fylle ut et internt søknadsskjema, samt søke på IST.

imageGode vaner som forebygger smitte i barnehage og skole....

 • 12-12-2022

Folkehelseinstituttet (FHI) venter en influensaepidemi denne vinteren. Trolig er det virus som ikke har vært i omløp på flere år, og som vi har lite beskyttelse mot, som vender tilbake. Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien....

imageVelkommen til foreldremøte 28.09.22 ...

 • 14-09-2022

Vi møtes på Stadion (fellesrommet oppe) kl.19.00.Her blir det felles informasjon, og film fra tilvenningsperioden i barnehagen.Etterpå går vi avdelingsvis der dere vil bli informert om hverdagen i barnehagen; som praktisk informasjon, rutiner, tilvenning, temaarbeid mm. Vi avslu...

imageVelkommen til foreldremøte 28.09.22 kl. 19.00...

 • 26-08-2022

Vi ønsker dere velkommen til foreldremøte i Gauselbakken barnehage,onsdag 28.09 kl. 19-20.30Vi møtes på Stadion (fellesrommet i barnehagen) for en felles del, før vi gåravdelingsvis.Påmelding kommer senere.Med vennlig hilsenKi...

imageModerasjon på foreldrebetaling barnehageåret 2022/2023...

 • 23-06-2022

Nå er det på tide å søke om moderasjon på foreldrebetalingen for kommende barnehageår.Selv om du har mottatt moderasjon tidligere må du søke på nytt til nytt barnehageår. Er du nyi barnehagen lønner det seg å søke nå, slik at alt er klart til oppstart.

imagePlanleggingsdag...

 • 25-05-2022

Minner om planleggingsdag fredag 27.05.22, de er barnehagen stengt.Ønsker dere alle en riktig fin helg!...

imagePåminnelse om foreldremøte onsdag 06.04 kl. 18.00...

 • 05-04-2022

En vennlig påminnelse om foreldremøte i barnehagen, onsdag 06.04 kl. 18.00Jeg håper mange har anledning til å komme.Hilsen Kirsti...

imageHar du skolestarter til høsten og ønsker SFO plass?...

 • 23-03-2022

Dersom du har skolestarter til høsten og dere ønsker SFO plass erdet viktig at dere søker innen fristen som er 15.04