fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barEierstyret

  • 19-04-2018

Etter generalforsamlingen 2018 består styret i Gauselbakken Barnehage SA av

  • Styreleder:                Terje Bondhus (valgt 2018-20)           
  • Styremedlem:           Mariann Sleen (valg 2017-19)
  • Styremedlem:            Silje Nyhagen (valgt 2018-20)
  • Styremedlem:           Henrik Jensen (valgt 2018-20)
  • Styremedlem:            Jarle Rød (valgt 2018-20)

Eierstyret kan kontaktes på eierstyret@gauselbakken.no