fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imageSøknadsinformasjon

  • 19-12-2023

Ønsker du plass i Gauselbakken Barnehage SA? Da må du gjøre følgende:

Søk på fastsatt skjema gjennom samordnet opptak i Stavanger Kommune.
Du kan søke i det øyeblikket ditt barn har fått personnummer.
Søkere som har Gauselbakken Barnehage SA som førstevalg blir prioritert.

For barnehageåret 2024/25 må dere søke inn 01.03.24

Gjelder det søsken av barn som allerede har plass i Gauselbakken Barnehage SA,
må dere i tillegg søke på internt søknadsskjema (se venstre side).

Frist for søknad her er 15.02.24.

Det er blant annet søskenprioritering i vår barnehage, for utfyllende informasjon,
se vedtektene til Gauselbakken Barnehage SA.

Her finner du Stavanger Kommune sitt søknadsskjema via web.