fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barBursdager

  • 12-12-2023

Vi ønsker å markere alle barns fødselsdag her i barnehagen ved å sette fokus på bursdagsbarnet. Om morgenen henger vi ut flagg og en plakat på døren. I samlingsstunden får de gå inn på Stadion der de kan velge seg ut et kostyme fra glasskapet. Så får de krone og egen bursdagsbok med tegninger fra barna på avdelingen, før de blir sunget for og raketter blir sendt opp. 

Den siste fredagen i måneden har vi felles bursdagssamling for hele barnehagen. Da får alle barna som har hatt bursdag i løpet av måneden komme frem og får på seg kappe og krone.
Vi synger bursdagssangen, gjerne på både norsk og engelsk, før de får trekke hver sin sang de vil synge.

Invitasjon til barnebursdag:

 En barnebursdag kan være en god situasjon til å skape gode relasjoner og tilknytning barna imellom. Det kan være med på å skape gode minner fordi barna har opplevd noe i fellesskap.  Derfor oppfordrer vi i barnehagen dere til å invitere enten hele kullet til barnet ditt, eller jentene/guttene i kullet.

 

Det er foreldrene som må bestemme i denne settingen og ikke barnet. Vi ønsker forståelse for dette og hensikten er at alle barn skal føle seg inkludert og ingen skal holdes utenfor. Er dere i tvil om noe ber vi dere om å spørre personalet.

 Invitasjonene kan leveres til personalet, som leverer ut invitasjonene til foreldrene.