fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imagePlanleggingsdager

  • 11-11-2021

Planleggingsdager for barnehageåret 2021-22 Gauselbakken barnehage:

04.01.21

14.05.21

18.08.21

12.11.21

2022:

03.01.22

(den siste planleggingsdagen våren 2022 er ennå ikke satt)

Planleggingsdagene som står oppført er felles for alle skoler, SFO og kommunale barnehager