fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imagePlanleggingsdager

  • 30-06-2022

Planleggingsdager for barnehageåret 2022-23 i Gauselbakken barnehage:

15.08.22

18.11.22

2023:

02.01.23

19.05.23

Den femte planleggingsdagen legger vi til kveldstid, slik at vi holder

åpent som vanlig på dagtid.