fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imagePlanleggingsdager

  • 17-06-2020

Planleggingsdager for barnehageåret 2020-21 Gauselbakken barnehage:

14.08.20

13.11.20

04.01.21

Den siste planleggingsdagen for våren 2021 er enda ikke satt.

De tre planleggingsdagene som står oppført er felles for alle skoler, SFO og kommunale barnehager