fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Velkommen til nytt barnehageår!

image

Velkommen til nytt barnehageår!

  • 19-08-2021

Vi i Gauselbakken ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår. Håper dere har hatt en fin sommer. I barnehagen har vi hatt ulike  tema gjennom sommeren: sang og ringleker, idrett, natur og tur, sjørøver, forsker og vannuke. Bilder fra sommeren ligger ute på nettsiden. 
Avdelingene er godt i gang med tilvenning. I august og september er det tilvenning og vennskap som er tema i barnehagen. Vi ser viktigheten av å sette av god tid til tilvenning til at de nye og gamle barna skal bli trygge på de voksen, de andre barna og få bli kjente med barnehagens rutiner.  Vi har fokus på at nye vennskap skal etableres, og gamle vennskap utvikles. 
Vi starter opp med faste aktiviteter i uke 37, barna trenger da tursekk med seg. Hva de faste aktivitetene er får dere god informasjon fra de ulike avdelingene nå i slutten på august i månedsplan og skriv. 
Gleder oss til et nytt spennende år!