fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev mars 2022

image

Månedsbrev mars 2022

  • 27-02-2022

Hei alle sammen.
Da var den siste vintermåneden over og vi er klare for mars måned og vår. Vi har opplevd en kald februar måned. Det var en del snø også, vi har lekt mye i snøen, laget snøengler, snømenn og rent på akebrett. Vi har vært mye ute og hadde mange flotte turer til skogen og fritidsgården. 
I februar markerte vi samefolkets dag i barnehagen. Vi hadde lavvo ute og kjekke aktiviteter knyttet til samefolkets dag: lassokasting og fisking. Måneden ble avsluttet med en fantastisk fargefest. Barnehagen og alle avdelingene var pyntet i fine farger. Vi har hørt historien "Da snøen fikk farge" og danset med discolys. Barna slo på Katta i sekken, som var fylt med sjokolade. Til frukt har vi fått boller med krem og syltetøy.
I februar har vi fortsatt å snakke om arktiske og antarktiske dyr. Vi har lest boken om "Den blå pingvinen" og mange kjekke bøker om disse dyrene. Vi ser at barna var veldig interessert og har fått mye kunnskaper om isbjørn, pingvin og sel. Vi hadde formingsaktiviteter, knyttet til tema. Det var en fin utstilling på avdelingen av dyr, som barna har laget. 
I mars starter vi med nye tema: gårdsdyr og vår. Med de eldste barna skal vi ha fokus på fortellingen "Geitekilling som kunne telle til ti". Barna liker den fortellingen og noen kjenner litt innholdet. Da blir det mye telling på avdelingen !!! Med de yngste barna skal vi jobbe med eventyret "Den lille røde høna". Eventyret handler om den røde høna som arbeider flittig for å bake brød. Hun spør de andre dyrene på gården om hjelp underveis, men ingen vil hjelpe til. Vi vil ha fokus på å hjelpe hverandre og å være gode med hverandre. Det blir helt naturlig å trekke inn begreper om ulike dyr fra bondegård, kosthold, planter o.s.v. Vi vil også ha fokus på våren som årstid. Vi skal snakke om endringer som skjer i naturen om våren på turer, i samlinger og i hverdager.
Elin har startet på avdelingen i februar. Vår liten Erik har fått seg en lekekamerat nå. Tilvenningen  gikk veldig bra.
ABC-gruppe har startet med Lego education. Dette skal vi ha to ganger i måneden framover. Barna lærer her å samarbeide, kommunisere og leke sammen.  25 februar var den siste svømming for ABC barn. Alle var glade og stolte da de fikk medalje. Målet for svømmeopplæringen var at barna skal bli trygge i vannet gjennom vanntilvenning samtidig å ha det gøy i vannet.
ABC barna skal ha foreldresamtaler i mars. Dere vil få mer informasjon om dette senere.
Viktig informasjon:
15 mars markeres Barnehagedagen-2022 over hele landet. Vennskap er tema for dagen. Mer informasjon kommer.
Meny for mars er ikke helt klar og kommer senere på nett.
Vi ser fram til en fin vårmåned. Ta kontakt dersom dere lurer på noe.
Hilsen Ester, Dominika, Vigdis, Hannah og Tatiana