fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev for oktober

image

Månedsbrev for oktober

  • 01-10-2022

Hei, folkens!Nå er det nye barnehageåret i gang for fullt, og vi er nå på vei ut av tilvenningsperioden. Tilvenningsperioden har alt i alt gått veldig fint. Selv om det har vært gråt, noe som er helt normalt, og hektiske stunder, ser vi nå at alle nye barn på 16. meteren er trygge og godt integrerte på avdelingen og i barnehagehverdagens form og rutiner. Det har vært mye nytt for de nye barna som har hatt sitt første møte med barnehagen, men også for barna som allerede har gått ett år i barnehagen. Vi ser nå at dynamikken i barnegruppen virkelig har begynt å falle på plass. Vi på avdelingen er imponert over barna på avdelingen. Både hvor tilpasningsdyktige de nye barna har vært, men også hvor tålmodige og gode toåringene på avdelingen har vært i denne perioden.September har vært en fin måned i barnehagen. Vi har kommet inn i faste rutiner igjen, der vi har begynt å bake, gå på tur, leke på fellesarealene og ha faste formingsaktiviteter igjen. Hver onsdag går vi på tur alle sammen. Vi har vært på fritidsgården og sett på dyrene to ganger, og en gang på den blå lekeplassen nedenfor fritidsgården. I september startet vi også med morgentrim og fellessamlinger igjen, dette har vært kjekt.


I år er fellestemaet i barnehagen, kroppen. Igjennom året skal vi bli godt kjent med kroppen, og hvordan brukes. I forhold til dette skal vi jobbe med eventyret om «gutten som hadde vondt». Dette skal vi gjøre gjennom samling, der vi leser eventyret, bruker konkreter, synger sanger knyttet opp mot temaet, igjennom lek og igjennom formingsaktiviteter.


I begynnelsen av november skal vi ha lanternefest i barnehagen. I henhold til det ønsker vi at alle kan ta med et tomt syltetøyglass, som vi kan male på og lage lykt ut av nå i oktober. Mer informasjon om lanternfesten kommer senere!

Praktisk info: 
Fint hvis alle kan ta med navnelapper som vi kan ha på flaskene til barna. 


Vi ser fram til oktober!

Hilsen Benedicte, Hanne, Grete, Anita og Victor