fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev for Oktober

image

Månedsbrev for Oktober

  • 02-10-2022

Hei hei
I september har vi hatt fokus på vennskap og tilvenning og på det å bli kjent med den nye barnegruppen våres på Målgården. Vi ser at de nye barna er mer trygge og har vennet seg til den hverdag og rutine som vi har på Målgården. Veldig gøy har det vært å gå på turer i nærmiljøet og være ute på fellesrommet for morgentrim og samlinger. Vi har en veldig fin barnegruppe og vi gleder oss til å bli enda mer kjent med de fremover.
I uke 38 hadde vi brannvern-uke hvor fokuset var å gjøre barna bevisste på hva man skal gjøre dersom brannalarmen går i barnehagen. Brannbamsen Bjørnis var med oss i en samlingsstund og pratet og ga gode råd om hva en skal gjøre og ikke gjøre med brann. Barna slukket brann på vinduet, reddet katten ned fra treet og fargela fine tegninger av Bjørnis og brannbil. Vi hadde 2 brannøvelser hvor vi måtte gå rolig bort til vår møteplass, som er ved dissestativet. Alle barna var rolige og gjorde det som vi hadde pratet om :)
Vi går nå inn i en ny høstmåned og temaet vil fortsatt være høst. Men vi skal også starte opp med temaet "kroppen" som er barnehagens fellestema dette året. Vi har noen bøker som vi vil ha fokus på sammen med de eldste og de yngste barna i samlingene. Vi vil starte med å prate om hva kroppen våres består av, slik som hodet, armer, mage, ben o.s.v.  Vi kommer til å lese i disse bøkene, bruke konkreter, synge sanger om kroppen og ha formingsaktiviteter knyttet til dette temaet. Vi gleder oss.
I starten på neste måned(november) skal barnehagen arrangere Lanternefest. Vi ønsker i den forbindelse at dere tar med et tomt syltetøyglass som barna skal lage lykter av til festen. Dere vil få mer informasjon om Lanternefesten når det nærmer seg.
I uke 44 skal vi ha foreldresamtaler, der vil bli hengt opp lapp med tider som dere kan skrive dere på. 
Veldig kjekt at så mange kunne komme på foreldremøtet. Der informerte vi om at Cristina som har vært hos oss fra august av, skal slutte og starter i en ny jobb fra 1.november. Hun skal jobbe i barnehagen ut denne måneden, vi ønsker henne lykke til videre :)
Ønsker dere en fin oktober og feiring for dem som markerer Diwali den 24. oktober.


Hilsen Dominika, Hannah, Cristina, Tatiana, Ester og Vigdis