fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gode vaner som forebygger smitte i barnehage og skole.

image

Gode vaner som forebygger smitte i barnehage og skole.

  • 12-12-2022

Folkehelseinstituttet (FHI) venter en influensaepidemi denne vinteren. Trolig er det virus som ikke har vært i omløp på flere år, og som vi har lite beskyttelse mot, som vender tilbake. Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien. FHI ser det også som sannsynlig at vi kan få både en influensaepidemi og en ny koronabølge samtidig. 
– Rådene fra Folkehelseinstituttet er at vi skal leve som normalt og ikke bekymre oss, men at vi skal ha gode vaner som forebygger smitte, sier Sissel Kleppa fra smittevernkontoret. 
For barn og elever er det ingen særlige restriksjoner, men vi har følgende råd om gode vaner som forhindrer smitte: 
1. Barn og elever med nyoppståtte luftveissymptomer, bør være hjemme hvis de er syke. 
2. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit å ta med i barnehagen og på skolen. 
3. For å minske risikoen for å smitte andre bør alle ha god hånd- og hostehygiene. 
Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen eller skolen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre. 
For oppdatert informasjon om når barnet må være hjemme fra barnehagen på grunn av sykdom kan dere se her.