fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Saker til generalforsamling?

image

Saker til generalforsamling?

  • 01-02-2023

 
Melde sak til
generalforsamling?
 
Det er planlagt
generalforsamling onsdag 19. april, og i den forbindelse må saker som ønskes
behandlet på årsmøtet, være eierstyret i hende senest innen 15. februar.

Sakene meldes til eierstyret@gauselbakken.no