fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Innkalling til generalforsamling

image

Innkalling til generalforsamling

  • 28-03-2023

Innkalling til ordinær generalforsamling
19. april 2023 kl. 19:00 i Gauselbakken Barnehage
AGENDA FOR GENERALFORSAMLINGEN:


1. Valg av møteleder


2. Valg av to andelshavere til å undertegne protokollen


3. Godkjenning av innkalling


4. Godkjenning av regnskap for 2022


5. Valg av
- nytt styremedlem for 2 år
- revisor for 1 år