fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pris og betaling for barnehageplass

image

Pris og betaling for barnehageplass

  • 03-07-2023

Informasjon om pris og redusert foreldrebetaling:
For 100% plass koster det 3000,- pr. mnd, og det betales for 11 måneder i året. (matpenger kommer i tillegg)
I Gauselbakken barnehage er det august måned som er betalingsfri måned.  


Redusert betaling:
Alle husstander med samlet årsinntekt under 630 237,- har rett til lavere pris. Man har da rett på gratis kjernetid,
det vil si at en får betalingsfritak for 22,5 timer pr. uke, for barn i alderen 0-6 år.
Er den samlede inntekten i husstanden under 2G (222 954,-) så får en gratisplass.
Du kan søke om redusert foreldrebetaling her:
Vigilo | Stavanger
Dersom søknaden godkjennes, gjelder den for ett år av gangen.


Søskenrabatt:
Det gis 30% søskenrabatt på barn nummer to. For tredje barn, og eventuelt flere barn, er plassen gratis
fra august 2023. (inntil da gis det 50% rabatt) Det er ikke nødvendig å søke om søskenrabatt, men pass
på at det der den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet.
Har du barn i både barnehage og på SFO, skal du automatisk få 25% rabatt på SFO prisen. (Husk å sjekke
at du står som "Foresatt 1" på begge barna.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder