fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Søknad om redusert foreldrebetaling.

image

Søknad om redusert foreldrebetaling.

  • 10-08-2023

Dersom man skal søke om redusert foreldrebetaling, så må det gjøres på nytt hvert år.
Redusert betaling:
Alle husstander med samlet årsinntekt under 630 237,- har rett til lavere pris. Man har da rett på gratis kjernetid,
det vil si at en får betalingsfritak for 22,5 timer pr. uke, for barn i alderen 0-6 år.
Er den samlede inntekten i husstanden under 2G (222 954,-) så får en gratisplass.
Du kan søke om redusert foreldrebetaling her:
Vigilo | Stavanger
Dersom du får redusert pris, gis det for måneden etter at du har sendt din søknad.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder