fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Velkommen til foreldremøte tirsdag 26.09.23 kl. 19-20.30

image

Velkommen til foreldremøte tirsdag 26.09.23 kl. 19-20.30

  • 13-09-2023

Vi ønsker alle foreldre og foresatte velkommen til foreldremøte i Gauselbakken barnehage, tirsdag 26.09 kl. 19-20.30
Vi møtes på fellesrommet i barnehagen , Stadion, for en felles del, før vi går avdelingsvis.
Felles; 
informasjon om tilvenning og vennskap - inkludering
TBT . Tverrfaglig barnehageteam
Vold og overgrep - hvordan forebygge
Sikring av barn i bil
Film fra tilvenningen 


Avdelingsvis.
De som har barn som går i ABC gjengen blir værende på fellesrommet for et eget foreldremøte når de andre går avdelingsvis.
Påmeldingslister blir hengt opp i garderobene.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Kirsti Rugland Gundersen
Daglig leder