fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Høring om ny finansieringsordning.

image

Høring om ny finansieringsordning.

  • 18-12-2023

Det å drive en privat barnehage kan by på utfordringer i forhold til rammebetingelsene. Nå

er det høring på nytt regelverk om styring og finansiering av private barnehager. I korte trekk ønsker
regjeringen å la den enkelte kommune få mer "makt" over de private barnehagene, blant annet ved å:
- fjerne de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og la hver enkel kommune utarbeide sitt eget tilskuddssystem
- kan avvikle plasser i private barnehager, uavhengig av søkertall
- kommunen skal kunne fastsette åpningstider, nivå på matpenger 
Dette er punkter som vil føre til en stor redusering i foreldrenes valgfrihet, og for oss som er enkeltstående barnehager kan det
bli vanskelige tider. Det er viktig at deres stemme som foreldre kommer frem. Her kan dere finne mer informasjon om hvordan dere
kan engasjere dere: Stå opp for din barnehage | PBL


Søsken prioritet:
I Gauselbakken barnehage har vi søsken prioritet. Hvis dere har søsken dere ønsker å søke plass til, må dere fylle ut et internt søknadsskjema,
samt søke via Stavanger kommune på Vigilo:
Søk barnehageplass – Vigilo Barnehage (zendesk.com)


Da vil jeg benytte anledningen til å takk for et godt samarbeid i året som har gått. Det var kjekt å se at så mange hadde anledning til å delta på Lucia
feiringen i forrige uke.
Jeg ønsker dere alle en fin og fredelig jul.
Med vennlig hilsen
Kirsti