fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Robuste barn

image

Robuste barn

  • 18-04-2024

Ønsker dere velkommen til foreldremøte tirsdag 21 mai, kl. 18-19.


Vi får besøk av Cecilie Evertsen som skal ha foredrag for oss om relasjoners betydning for barn og unges robusthet. 
Cecilie Evertsen er forsker, forfatter og foredragsholder fra Nasjonalt senter Læringsmiljø og atferdsforskning ved universitetet i Stavanger. 
Hun er lidenskapelig opptatt av barn og unges psykiske helse,
og deltar aktivt i samfunnsdebatten om hvordan vi kan skape miljøer som fremmer robusthet hos barn og unge. 


Det blir hengt opp lapp for påmelding på avdelingen. 
Vel møtt!