fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev Tverrliggeren September 2020

image

Månedsbrev Tverrliggeren September 2020

  • 30-08-2020

Hei alle sammen, og velkommen til nytt barnehageår!
Nå er vi godt i gang med tilvenningen og alle de nye barna som skal begynne hos oss har begynt. Vi har fått 4 nye barn på Tverrliggeren, Arman, Anura, Vilde og Alma. Nå i August og September har vi ekstra fokus på vennskap og tilvenning. Vi er opptatt av at alle barn og foreldre kan føle seg trygge på våre rutiner og ha gode relasjoner til andre barn, samt med personalet. Vi gjør så godt vi kan for at tilvenningen skal oppleves så trygg og god som mulig. Alle barna har en voksen som skal ta ekstra vare på dette barnet. Vi ser allerede at barna har skapt nye relasjoner og knyttet nye vennskapsbånd. Dette gleder oss i personalet!
Vi går inn i ett litt annerledes barnehageår med tanke på Covid-19, og jobber kontinuerlig med å løse hverdagen på best mulig måte slik at det ikke går utover barna. Vi har som alltid stort fokus på hygiene, og håndvask skjer når barna kommer til barnehagen, før vi spiser, etter dobesøk og når vi skal inn etter vi har vært ute. Fint om dere spriter hendene før dere kommer inn i barnehagen, det står en flaske med antibac i porten. Barna skal fortsatt leveres utenfor avdelingen der de vil bli møtt av en voksen. Vi kommer ut og møter barnet så fort det lar seg gjøre. Vi ønsker at barna går sammen med foreldre fra porten og til avdeling, og ikke leker på barnehageområdet ved henting/bringing. Dette for å forhindre smitte på kryss av avdelinger. Vi vil også minne om å holde avstand både til personalet og andre barn. Vi vil dele barnegruppen oftere enn før, og bruke både inneområdet og uteområdet for å skape avstand mellom barna. Vi vil også være mer ute og gå mer på spontane turer med små grupper. 
Vi har faste aktiviteter hver uke der aktivitetene er satt til spesielle dager. 
Mandag: Vi har morgentrim. Her får barna beveget på kroppen ved feks dans, bevegelsessanger o.l. Morgentrimmen vil bli avdelingsvis.
Tirsdag: Vi får suppe til lunsj.
Onsdag: Vi har kjøkkendag annenhver uke. Da får en liten gruppe være med å bake eller lage varmmat som hele avdelingen spiser til lunsj. 
Torsdag: Hver Torsdag går hele avdelingen på tur. Da går vi til steder i nærmiljøet. Barna har med seg tursekk med egen mat denne dagen. Det bør være en sekk som sitter godt på ryggen. 
Fredag: Vi har morgentrim avdelingsvis. ABC-gjengen har opplegg fra 09.30-11.00, opplegget vil være avdelingsvis. Det er varmmat til lunsj. 
Tverrliggeren har avdelingsmøte annenhver uke, da er det personalet på 16.meteren som passer på barna. 
Praktisk informasjon:
Alt av klær og sko skal merkes med barnas navn, så sørger vi for at barnas eiendeler kommer på plass. Aktiviteter starter 9.30 hver dag, så barna bør være i barnehagen før dette. Om barnet kommer senere en dag kan dere ringe og informere oss om dette. Det gjelder også om barnet er sykt eller om det vil ta fri en dag.Vi legger ut bilder av barna ukentlig på hjemmesiden vår.Det blir foreldremøte i slutten av September, dette vil holdes avdelingsvis.Fotografen kommer for å ta bilder av barna onsdag 23.september. Vi har nøtteforbud i Gauselbakken barnehage grunnet allergi. Barna får ikke har med nøtter i noen form til barnehagen, husk at det også er nøtter i feks. sjokoladepålegg.Vi vil informere om at Ester nå har gått ut i permisjon, og Thea vil være fast hos oss for Ester.Det blir mye informasjon i dette første månedsbrevet slik det er på denne tiden av året. Vi ser frem mot en fin høst og et godt samarbeid med dere foreldre!
Hilsen oss fra Tverrliggeren. Kristine, Isabel, Thea, Ragny, Joanna og Frida.