fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Barnehager og skoler i Stavanger vil være på rødt tiltaks

image

Barnehager og skoler i Stavanger vil være på rødt tiltaks

  • 28-04-2021

Det vil fremdeles være begrensinger i åpningstider i barnehagene og i SFO. I Gauselbakken barnehage vil åpningstiden

være kl. 08.00-15.15

Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensninger av kontaktpunkter og størrelse på grupper. Rødt nivå viser til

barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak som skal følges.

Helsesjef Runar Johannessen forklarer at rødt nivå videreføres for å sikre at kommunen har tilstrekkelig kapasitet på smittesporing.

- Smittetallene er fallende, men de er fortsatt ikke lave nok. I tillegg til aktuelle klynger som involverer mange barnefamilier, har rundt ti prosent

av tilfellene ukjent smittevei. Det skaper en usikkerhet som vi kan redusere ved å videreføre gjeldene tiltaksnivå i skoler og barnehager, sier

helsesjefen. Mange klasser er fortsatt i karantene, og det medfører også mange i ventekarantene.

-Takk for innsatsen!

Ordfører Kari Nessa Nordtun takker for innsatsen så langt.

- Jeg vet at mange barn savner venner på andre kohorter, og at reduserte åpningstider kan være upraktisk for foreldre. Rødt nivå

krever også en ekstra innsats fra de mange dyktige ansatte i skoler og barnehager som skal organisere en annerledes hverdag. Tiltaksnivået

har hatt stor effekt i å få ned smittetallene, og jeg håper at situasjonen er enda mer positiv når vi skal gjøre en ny vurdering i neste ukes,

sier ordføreren.

Bør redusere aktivitetsnivå på fritiden.

Stavanger kommune anbefaler at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivået og ikke har mer enn èn enten

idrett- eller fritidsaktivitet i uken- og at organisasjonene i størst mulig grad forsøker å ha faste grupper gjennom uken.


Dette til informasjon.