fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Redusert foreldrebetaling.

image

Redusert foreldrebetaling.

  • 17-06-2021

Familier som samlet tjente mindre en 592 167kr i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre en 202 702 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis. 

https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701664&shortname=1103_701664&securitylevel=3 

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår.  Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden du har sendt søknad. Oppfordrer de dette gjelder for å søke nå.