fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev cornerflagget september 2021

image

Månedsbrev cornerflagget september 2021

  • 31-08-2021

Nå er vi i gang med det nye barnehageåret. Fokusområdet de siste ukene og ukene fremover blir tilvenning og vennskap. Det har startet åtte nye barn på avdelingen. Tobias, Aksel, Ada, Philippa og Mathilda som har kommet fra 16-meteren, og Sunniva, Tora og Philip. Vi ønsker alle velkommen til Cornerflagget.


Tilvenningsperioden til nå har gått fint. De nye barna begynner å bli kjent med sin nye hverdag i barnehagen; personal, rutiner og barnegruppen. Det er også litt nytt for de «gamle» barna med endring i barnegruppen og nye barn på avdelingen. Barna på avdelingen har tatt veldig godt imot de nye og viser stor omsorg overfor dem.

Tema for september måned er «tilvenning og vennskap». Det skal være gode relasjoner i barnegruppen og alle skal oppleve å ha en god venn å leke med på avdelingen. Vi skal lese fortellingen om «Den lille musa leter etter en venn». For de eldste skal vi lese boken «En venn» og «musa som leter etter en venn». Der vi fokuserer på hvordan vi kan være en god venn. For de yngste skal vi lese boken «om å gå i barnehagen», en bok som de yngste kan gjenkjenne seg i.

Vi starter opp med faste aktiviteter i uke 37. Uke 38 er det nasjonal brannvernuke der barna skal få kjennskap til hva vi må gjøre dersom brannalarmen går i barnehagen. Det blir lagt ut månedsplaner hver måned med info om de enkelte dagene, og månedsbrev hver måned om måneden som har vært og den kommende.

Faste aktiviteter i uken:
Mandag: Felles morgentrim kl. 09.00 på stadion for hele barnehagen. Vi starter uken sammen med litt trim (dans, bevegelsessanger, yoga med mer.) Annenhver mandag er det avdelingsmøte kl. 09.30 - 10.30. Når vi har møte er det personal fra Målgården som passer barna våre.

Tirsdag: ABC- gjengen kl. 09.30 - 11.00 fokus på sosial kompetanse og skoleforberedende aktiviteter. Vi har lekegrupper der vi deler barnegruppen i mindre grupper. Dette for at barna skal få være i samspill med jevnaldrende barn og for øke kvaliteten på leken; dette kan være alt fra formingsaktivitet, fysisk aktivitet (hinderløype, sporlype, dans, bevegelsesleker) turer, frilek, voksenstyrtlek med mer. Suppe til lunsj.

Onsdag: Annenhver uke rullerer vi på kjøkkendag og fellesrommene stadion/trimrommet. Barna er med å lage det vi skal spise til lunsj; rundstykker, pizza, grateng, fiskeretter, smoothie osv. Barna har alltid gode forslag til matretter. Når vi har fellesrommene stadion/trimrommet legger vi til rette for ulik fysisk aktivitet. Lekegrupper.

Torsdag: Turdag; barna skal ha med sekk med niste og drikke. Vi drar på tur rundt i nærmiljøet. Fritidsgården, skogen og ulike lekeplasser.

Fredag: Felles morgentrim kl. 09.00 på stadion for hele barnehagen. Deretter er det fellessamling der hele barnehagen samles for å synge, høre fortellinger, skuespill, bursdagssamlinger med mer. Det rulleres fra uke til uke om hvilken avdeling som har ansvar for felles samling. Varmmat til lunsj.

Praktisk informasjon
Aktiviteter starter 09.30 hver dag, barna bør være i barnehagen før dette. Dersom barnet kommer senere, ring og informer oss om dette. Det gjelder også om barnet er sykt eller skal ha fri.

Bilder fra dagen blir vist på skjermen på avdelingen hver dag og bilder fra hele uken blir lagt ut på hjemmesiden hver fredag. På tavlen inne på avdelingen henger diverse info og «dagen i dag» blir hengende på tavlen ute.

Husk å merk klær og andre eiendeler med navn.

Torsdag 23. september er det fotografering i barnehagen.

Foreldremøte i slutten av september, mer info kommer.

Ingen syke skal møte opp i barnehagen.

Vi ser frem til en fin høst, ta kontakt dersom dere lurer på noe!
Hilsen Sheyda, Marius, Inger Lise, Tone Merete og Denait.