fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Smittevern

image

Smittevern

  • 02-09-2021

Utdrag fra veilederen for smittevern i barnehager: 
Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
De skal holde seg hjemme til almenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snue, tett nese, lett hoste). 
Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er i barnehagen, skal foresatte varsles slik at barnet hentes hjem. Syke barn må vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn.