fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ABC - gjengen

image

ABC - gjengen

  • 12-09-2021

ABC - gjengen starter opp i uke 37. Det er en fast aktivitet for skolestarterene hver tirsdag kl 9.45 - 12. 
I løpet av året skal vi oppleve mye kjekt sammen, både i barnehagen og ute på tur.
Gruppen i år består av 22 barn fra Cornerflagget, Tverrliggeren og Målgården. De voksne som skal være med barna er Tone Merete, Vigdis og Kristine.

Alle aktivitetene for ABC - gjengen planlegges i tråd med Rammeplan for Barnehager. Vi følger også handlingsplanen i Hinna bydel: "Gleden ved å være eldst i barnehagen."

I ABC - gjengen ønsker vi å legge til rette for at barns overgang fra barnehage til skole skal være best mulig. Vi ønsker at barna skal oppleve skoleforberedende aktiviteter gjennom blant annet lek med rim og regler, rytme, tall, bokstaver og språk. 

Vi skal jobbe med sosiale ferdigheter som vennskap, samarbeid, turtaking, empati. Dette gjør vi for å forebygge mobbing. 
Videre kommer vi til å øve på ulike ferdigheter som skolen ønsker at barna barnet skal kunne når det starter. Det er for eksempel: kle av og på seg selv, være selvstendig ved toalettbesøk, sitte stille, vente på tur og vise empati.

Alle barna får egen aktivitetsbok, " Trampoline ", som det er ulike oppgaver i. 

Når vi går på tur, tar barnehagen med mat og drikke.
Hva tema vi skal ha på disse dagene vil stå på månedsplanen til avdelingen. 

Vi gleder oss.
Hilsen Tone Merete, Vigdis og Krisitne.