fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Velkommen til foreldremøte tirsdag 28.09

image

Velkommen til foreldremøte tirsdag 28.09

  • 13-09-2021

Velkommen til foreldremøte i Gauselbakken barnehage, tirsdag 28.09.21 kl. 18-19
Foreldremøte blir avdelingsvis, slik at vi klarer å overholde en meters avstand.
Påmelding med navn og telefonnummer gjøres på avdelingene.
Det blir litt forskjellige ting som tas opp, men felles for alle avdelinger er blant annet:
- avklaringer av forventninger fra foreldre til barnehagen, og motsatt,
- tilvenning
- månedsbrev og månedsplan


For de som har barn som går i ABC- gjengen blir det et ekstra foreldremøte på stadion(fellesrommet)
kl. 19-19.30


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen