fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Brukerundersøkelse

image

Brukerundersøkelse

  • 21-10-2021

Da begynner det å nærme seg årets brukerundersøkelse, som sendes ut 1.november.
Det er kun en foresatt som mottar undersøkelsen. Har en to eller flere barn på samme avdeling vil en kun motta en undersøkelse og svare på vegne av begge barna. Har en barn på ulike avdelinger vil en motta undersøkelse pr barn.
Dersom dere har fått ny mail eller nytt telefonnummer i løpet av den siste måneden, er det fint om dere informerer avdelingene om dette. Slik at jeg får lagt inn riktig kontaktinformasjon.
For å kunne bruke resultatet fra undersøkelsen i videre arbeid, håper vi på høy svarprosent. Vi velger og ha en konkurranse mellom avdelingene på hvem som klarer å få flest til å besvare. 
Ha en fin dag!
Med vennlig hilsen 
Kirsti