fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vedlikehold på uteområdet.

image

Vedlikehold på uteområdet.

  • 04-11-2021

I dag starter arbeidet med å fjerne taket på sandkassen ved Cornerflagget.
En del rundtømmer skal også skiftes ut.
Det settes opp byggegjerder før arbeidet starter, slik at sikkerheten blir ivaretatt.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder