fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prisen for en barnehageplass

image

Prisen for en barnehageplass

  • 05-01-2022

Stortinget har fastsatt ny maksimalpris for barnehageplass.
En heltids barnehageplass koster 3315,- pr. måned, fra 01.01.22. Matpenger kommer i tillegg.
Dere som foreldre betaler for elleve måneder i året, og august er betalingsfri måned her i
Gauselbakken barnehage.


Foreldre med lav inntekt kan få lavere pris.
Familier som ut fra sist tilgjengelige skattemelding samlet tjente mindre enn 607.750 kroner, betaler 
ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn for en barnehageplass.
Dersom familien tjente mindre enn 212.798 kroner er barnehagetilbudet gratis.
Selv om maksprisen øker fra 01.01.22, vil alle familier som allerede har lavere pris, betale
samme beløp som før.
Her kan du søke om redusert foreldrebetaling:
https://eskjema.stavanger.kommune.no/stavanger/confirmprivacylogin?shortname=1103_701664&returnUrl=https%3A%2F%2Feskjema.stavanger.kommune.no%2Fstavanger%2F1103_701664&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=3
Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen